Timeline loading
Current rank
                : 1 
                Previous rank
                : 7

Радев ще бъде в Москва за Деня на победата

Articles : 34 | Last update : Feb 18, 2020 7:54:00 PM | Start : Feb 18, 2020 5:18:00 PM | Sources : 32 | Peak : 7 | Current rank : 1

КРЕМЪЛ: Румен Радев в Москва за Деня на победата External link

Source country nova-bg Tuesday, February 18, 2020 7:54:00 PM CET | info English text... [en] [other]

Бъди с NOVA през целия ден. Следи новините с добавката за браузъра си. Виж повече информация Бъди с NOVA през целия ден. Следи новините с добавката за браузъра си. Виж повече информация КРЕМЪЛ: Румен Радев в Москва за Деня на победата Българският президент е провел телефонен разговор с руския си.......

The Kremlin: Rumen Radev in Moscow for the Victory Day

Be thou with NOVA throughout the day. Monitors the news with additive for your browser. See more information be thou with NOVA throughout the day. Monitors the news with additive for your browser. See more information the Kremlin: Rumen Radev in Moscow for the Victory Day Bulgarian president had a phone conversation with his Russian....

More articles...

Current rank
                : 2 
                Previous rank
                : 1

Р. Желязков: Страните от ЕС, които отхвърлят пакет "Мобилност", вече са девет

Articles : 38 | Last update : Feb 18, 2020 7:15:00 PM | Start : Feb 18, 2020 3:09:00 PM | Sources : 26 | Peak : 1 | Current rank : 2

Хванаха 9 души при спецоперация срещу битовата престъпност във Варненско External link

Source country kanal3 Tuesday, February 18, 2020 6:44:00 PM CET English text... [en] [other]

. Хванаха 9 души при спецоперация срещу битовата престъпност във Варненско. Повдигнати са им обвинения за грабежи, притежание на наркотични вещества, незаконна сеч на дървесина, неплащане на издръжка. Специализирана полицейска операция по линия противодействие на битовата престъпност се проведе днес под надзора на прокуратурата във област Варна....

They took 9 people when спецоперация against bit crime in Varna

. They took 9 people when спецоперация against bit crime in the region. Raised their are charges for robberies, possession of narcotic substances, illegal logging of wood, non-payment of subsistence. Specialised police operation on the line of the counter bit crime was held today under the supervision of the prosecution in Varna district.

More articles...

Current rank
                : 3 
                Previous rank
                : 5

Крум Зарков: Прокрадва се идеята за отмяна на машинното глас...

Articles : 13 | Last update : Feb 18, 2020 7:48:00 PM | Start : Feb 18, 2020 5:18:00 PM | Sources : 13 | Peak : 5 | Current rank : 3

Крум Зарков: Прокрадва се идеята за отмяна на машинното глас... External link

Source country glasove Tuesday, February 18, 2020 7:30:00 PM CET English text... [en] [other]

Днешното заседание на работната група за промени в Изборния кодекс не доведе до никакъв резултат. Предложението на БСП за изчистването на изборните списъци беше отхвърлено от другите политически сили. Относно машинното гласуване дебатът зацикли отново върху това дали да го има, или да го няма....

Krum Зарков: Прокрадва is the idea of the repeal of the machinery voice...

Today the meeting of the working group for changes in the Election Code does not lead to any result. The proposal of the BSP for clearing of election lists was rejected by the other political forces. On the machinery vote debate зацикли again on this whether it has or have it no.

More articles...

Current rank
                : 4 
                Previous rank
                : 4

Валери Симеонов: Изявлението на руското разузнаване е дребен детайл

Articles : 63 | Last update : Feb 18, 2020 7:45:00 PM | Start : Feb 18, 2020 11:33:00 AM | Sources : 51 | Peak : 4 | Current rank : 4

Валери Симеонов: Изявлението на руското разузнаване е дребен детайл External link

Source country news Tuesday, February 18, 2020 7:45:00 PM CET | info English text... [en] [other]

Entities: Валери Симеонов[5]; Vassil Bozhkov[2]; Sergei Ivanov[2]; Sergei Naryshkin[2];

Quotes... Quotes in this article

Валери Симеонов каза: "Да поразлисти сайтовете, да види телевизиите и тогава ще разбере откъде Валери Симеонов знае за разговорите между директора на СВР Сергей Наришкин и шейха на Дубай, че са били свързани с освобождаването на Васил Божков"

Зам.-председателят на парламента Валери Симеонов отвърна на думите на шефа на пресцентъра на Службата за външно разузнаване (СВР) Сергей Иванов. Изявлението на Иванов е доста критично към българския политик . Той го обвинява, че разпространява невярна информация, съобщи bTV, позовавайки се на БГНЕС....

Valeri Simeonov: statement of the Russian intelligence is fine detail

The deputy chairman of the Parliament Valeri Simeonov responded to the words of the head of the press center of the Foreign Intelligence Service (SIE) Sergei Ivanov. The statement of Ivanov is quite critical of the Bulgarian politician . He accuses him of disseminate false information reported bTV, citing the BGNES.

More articles...

Current rank
                : 5 
                Previous rank
                : 3

Отказаха иск за 10 млн. на МФ по делото "Арабаджиеви"

Articles : 17 | Last update : Feb 18, 2020 7:40:00 PM | Start : Feb 18, 2020 4:17:00 PM | Sources : 13 | Peak : 3 | Current rank : 5

Катастрофирал е автомобил, в който са били Ветко и Маринела Арабаджиеви External link

Source country bnr-BG Tuesday, February 18, 2020 7:22:00 PM CET English text... [en] [other]

Кола на съдебна охрана, в която са пътували Ветко и Маринела Арабаджиеви, е катастрофирала на столичния булевард „Дондуков“ около 19 часа. Двамата са откарани за преглед в болница....

Crash is the car in which have been Ветко and Marrinella Arabadjievi

The car of judicial security, in which travelled Ветко and Marrinella Arabadjievi, is the катастрофирала Vitosha Blvd Dondukov about 19 hours. The two were taken to review in the hospital.

More articles...

Current rank
                : 6 
                Previous rank
                : 6

Президентът и председателят на ВАС обсъдиха промени в Конституцията

Articles : 13 | Last update : Feb 18, 2020 6:39:00 PM | Start : Feb 18, 2020 3:09:00 PM | Sources : 12 | Peak : 4 | Current rank : 6

Радев се срещна с шефа на ВАС за промени в Конституцията External link

Source country monitor-BG Tuesday, February 18, 2020 5:35:00 PM CET English text... [en] [other]

Срещата е част от консултациите, които държавният глава инициира за необходимостта от промени в Конституцията. Сред акцентите на срещата бяха статутът и функциите на Висшия съдебен съвет и ролята на квотата на Народното събрание в управлението на съдебната власт....

Radev met with the head of the YOU for changes in the Constitution

The meeting is part of the consultations which the head of state initiate the need for changes in the Constitution. Among the highlights of the meeting were the status and the functions of the Supreme Judicial Council and the role of the quota of the National Assembly in the management of the judiciary.

More articles...

Current rank
                : 7 
                Previous rank
                : 8

Съдът остави в ареста бившия министър на екологията и водите Нено Димов

Articles : 41 | Last update : Feb 18, 2020 6:13:00 PM | Start : Feb 18, 2020 2:47:00 PM | Sources : 40 | Peak : 1 | Current rank : 7

Нено Димов гние в ареста 2 м. External link

Source country mignews-bg Tuesday, February 18, 2020 6:13:00 PM CET | info English text... [en] [other]

Бившият министър на околната среда и водите остава в ареста. Това реши Специализираният наказателен съд. Според съда има реална опасност Нено Димов да извърши престъпление или да повлияе на свидетелските показания, но няма опасност от укриване. Защитата на Димов настояваше мярката му да биде променена в по-лека, но искането не бе уважено....

Neno Dimov гние in custody 2 m.

The former minister of environment and waters remains in custody. This decided the Specialized Criminal Court. According to the court has a real danger Neno Dimov to commit a crime or to influence the testimony, but there is no risk of absconding. The protection of Dimov insisted the measure to bidet changed in the lightweight but the request was not respected.

More articles...

Current rank
                : 8 
                Previous rank
                : 9

<p>България е рециклирала над 1 млн. отпадъци за година </p>

Articles : 10 | Last update : Feb 18, 2020 5:11:00 PM | Start : Feb 18, 2020 3:50:00 PM | Sources : 10 | Peak : 7 | Current rank : 8

Бизнесът с отпадъци е много по-сериозен, отколкото изглежда - Управление и бизнес External link

Source country banker Tuesday, February 18, 2020 5:11:00 PM CET | info English text... [en] [other]

Entities: Emil Dimitrov[2];

Разделното събиране на отпадъци и рециклирането им остава приоритет, заяви министърът на околната среда и водите Емил Димитров при откриване на кръглата маса на тема Добри практики и предизвикателства в рециклирането на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и други материали“, организирана от Българска асоциация за рециклиране....

Business with waste is much more serious than it seems - Control and business

The separate collection of waste and recycling remains a priority, said the Minister of Environment and Waters Emil Dimitrov at the opening of the round table on good practices and challenges in the recycling of waste electrical and electronic equipment and other materials", organised by the Bulgarian Association for recycling.

More articles...

Current rank
                : 9 
                Previous rank
                : 10

Образуваха дисциплинарка по отношение на злополучния съдия Андон Миталов - §22 Новини

Articles : 44 | Last update : Feb 18, 2020 6:21:00 PM | Start : Feb 18, 2020 12:43:00 PM | Sources : 36 | Peak : 3 | Current rank : 9

ВСС образува дисциплинарно производство срещу съдия Андон Миталов External link

Source country petel Tuesday, February 18, 2020 6:21:00 PM CET | info English text... [en] [other]

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) образува дисциплинарно производство срещу съдията от Специализирания наказателен съд Андон Миталов. Същият бе уличен от САЩ със забрана да влиза в страната заради корупция, пише news.bg. Със 7 гласа "за" на 4 "против" кадровиците одобриха стартирането.......

The SJC forms a disciplinary proceedings against Judge Andon Миталов

Referee teams college of the Supreme Judicial Council (SJC) forms a disciplinary proceedings against the judge of the Specialized Criminal Court Andon Миталов. The same was street by the United States with the prohibition to enter into the country for corruption, writes news.bg. With 7 votes to the 4 against кадровиците approved the launch....

More articles...

Current rank
                : 10 
                Previous rank
                : 11

Откриха контейнер с йонизиращи лъчения над нормата на пристанище Варна

Articles : 12 | Last update : Feb 18, 2020 6:59:00 PM | Start : Feb 18, 2020 3:50:00 PM | Sources : 12 | Peak : 11 | Current rank : 10

Отцепиха контейнер с радиоактивен скрап на пристанището във Варна External link

Source country dnesplus Tuesday, February 18, 2020 6:33:00 PM CET English text... [en] [other]

. 18.02.2020 19.11 Задържаха контейнер с йонизиращи лъчения над нормите на пристанище Варна-Запад, съобщава БНР. Пратката съдържа метален скрап. Задействана е националната аварийна процедура за подобни случаи. Контейнерът е отцепен на специална площадка и в момента е под охрана на "Гранична полиция"....

Cordoned off the container with Radioactive scrap the port in Varna

. 18.02.2020 19.11 Detain container with ionizing radiation over the norms of the port of Varna-West, communicate BNR. The consignment contains metal scrap. Applied is the national emergency procedure for such cases. The container is disengaged the special site and is currently under guard of the "Border Police".

More articles...

Tools

Load latest edition

Tuesday, February 18, 2020

8:22:00 PM CET

Subscribe
RSS | KML | MAP
EMM for iPadEMM for Android

Languages Collapse menu...Expand menu...

Select top stories in other languages.

ar
az
be
bg
bs
ca
cs
da
de
el
en
eo
es
et
fa
fi
fr
ga
gl
ha
he
hi
hr
hu
hy
id
is
it
ja
ka
km
ko
ku
ky
lb
lo
lt
lv
mk
ml
ms
mt
nl
no
pap
pl
ps
pt
ro
ru
rw
si
sk
sl
sq
sr
sv
sw
ta
th
tr
uk
ur
vi
zh
all
Show additional languagesHide additional languages

Interface:

Legend Collapse menu...Expand menu...

Country Watch

The country most in the news at the moment.

BG

Bulgaria (BG)

News about Bulgaria

News sources from Bulgaria

BG

European Flag

European Commission

Commissioners in the news

European Parliament

Court of Justice

Court of Auditors

Other Links