Timeline loading
Current rank
                : 1 
                Previous rank
                : 1

(BO) Община Варна - предстоящ ремонт на тръбопровода във Варненското езеро

Articles : 18 | Last update : Jan 25, 2021 5:17:00 PM | Start : Jan 25, 2021 2:24:00 PM | Sources : 14 | Peak : 1 | Current rank : 1

Прегъване на тръбата е причината за проблема с помпените агрегати на КПС "Аспарухово" External link

Source country dnesplus Monday, January 25, 2021 5:17:00 PM CET English text... [en] [other]

Във връзка с получено уведомление от „ВиК- Варна“ на 15.01.2021 г., в което се съобщава за констатирани „аномални показания в приборите, отчитащи налягане и дебит при работа на помпените агрегати на КПС Аспарухово“, същия ден Община Варна е разпоредила на фирма "Хидроремонт ИГ" ООД, която извършва.......

Bending the tube is the cause of the problem with the KPS “Asparuhovo” pumping units

In connection with a notification received from the “water-Varna” dated 15.01.2021, which reported the “anomial readings in instruments recording pressure and flow at the operation of the KPS pump units Asparuhovo”, the same day Varna municipality ordered the company “Hydrorepair IG” Ltd., which performed....

More articles...

Current rank
                : 2 
                Previous rank
                : 2

Можем да ваксинираме между 50 и 100 000 души на ден, увери министър Ангелов

Articles : 16 | Last update : Jan 25, 2021 5:22:00 PM | Start : Jan 25, 2021 2:52:00 PM | Sources : 16 | Peak : 1 | Current rank : 2

37,5% от учениците от 5-и до 12-и клас се връщат в училище през февруари Общество External link

Source country posoki Monday, January 25, 2021 5:22:00 PM CET | info English text... [en] [other]

Организацията, която сме създали, дава възможност на ден у нас да бъдат ваксинирани от 50 хил. до 100 хил. души. За целта, като изпълнители, са включени лични лекари, лечебни заведения, както и мобилни екипи. Нямаме притеснения, защото темпът за изпълнение на ваксинационния план вече зависи не от.......

37,5% of students from grade 5 to 12 return to school in February in society

The organization that we have created gives us the opportunity to receive 50 to 100 people daily in Bulgaria. To this end, private doctors, health institutions as well as mobile teams are included as contractors. We have no concern because the pace at which the vaccination plan is to be executed is no longer dependant on....

More articles...

Current rank
                : 3 
                Previous rank
                : 3

Путин към Навални: Нямам дворец Автор: Редактор 16:25

Articles : 21 | Last update : Jan 25, 2021 3:54:00 PM | Start : Jan 25, 2021 2:03:00 PM | Sources : 21 | Peak : 1 | Current rank : 3

Путин за "Двореца на Путин": Не е мой и никога не е бил. Ни-ко-га! External link

Source country svobodnaevropa Monday, January 25, 2021 3:22:00 PM CET | info English text... [en] [other]

Президентът на Русия Владимир Путин отрече да е притежавал дворец на Черно море, който беше показан във филм на основния му политически опонент Алексей Навални. "Нищо от това, което е посочено там като моя собственост не [ми] принадлежи и никога не е принадлежало нито на мен, нито на моите близки роднини....

Putin for Putin's "Putin's Palace": It's not mine and never was. Us-co-da!

Russian President Vladimir Putin has denied having owned a palace of the Black Sea, which was shown in a film by his main political opponent, Alexey Navalni. "Nothing of what is said there as my property does not [me] belong and has never belonged to me or my close relatives.

More articles...

Current rank
                : 4 
                Previous rank
                : 5

Ясен е графикът за връщане на учениците в клас

Articles : 16 | Last update : Jan 25, 2021 5:55:00 PM | Start : Jan 25, 2021 3:39:00 PM | Sources : 15 | Peak : 5 | Current rank : 4

6-и и 9-и клас на училище чак през март Автор: СТАНДАРТ 18:37 External link

Source country standartnews Monday, January 25, 2021 5:55:00 PM CET English text... [en] [other]

Ротацията на големите ученици най-после е ясна. Първи в класните стаи на 4 февруари за втория учебен срок се връщат 7-и, 8-и и 12-и клас. Присъствените и занятия ще бъдат възстановени за две седмици. След тях за същия период от време в час присъствено влизат 5-и, 10-и и11-и клас....

The 6th and 9th class of school only in March, author: STANDARD 18:37

The rotation of the large students is finally clear. First in the classrooms, on 4 February, for the second school period, the 7th, 8th and 12 classes are returned. Attendance will be restored for two weeks. They are followed for the same period of time by an hour by an attendance of 5, 10 and 11 grades.

More articles...

Current rank
                : 5 
                Previous rank
                : 4

ЕС изпраща Жозеп Борел в Москва преди да наложи санкции заради Навални

Articles : 18 | Last update : Jan 25, 2021 5:26:00 PM | Start : Jan 25, 2021 12:03:00 PM | Sources : 11 | Peak : 4 | Current rank : 5

Брюксел няма да наложи санкции на Русия заради Навални - Свят External link

Source country banker Monday, January 25, 2021 5:26:00 PM CET | info English text... [en] [other]

Европейският съюз няма да наложи нови санкции срещу Русия, заявиха дипломати от ЕС пред Ройтерс. Въпреки че в събота бяха задържани над 3500 души, които излязоха в цялата страна на протест с искане за освобождаването на критика на Кремъл Алексей Навални, засега Брюксел не предвижда наказателни мерки....

Brussels will not impose sanctions on Russia for the sake of Navalni, a world

The European Union will not impose any new sanctions against Russia, EU diplomats told Reuters. Although more than 3500 people were detained Saturday, who took a protest across the country to demand the release of criticism from Kremlin Alexey Navauni, Brussels is currently not providing for criminal measures.

More articles...

Current rank
                : 6 
                Previous rank
                : 7

От днес в Австрия са задължителни маските FFP2

Articles : 13 | Last update : Jan 25, 2021 5:12:00 PM | Start : Jan 25, 2021 2:38:00 PM | Sources : 12 | Peak : 4 | Current rank : 6

Маските с филтър стават задължителни в Австрия External link

Source country offnews Monday, January 25, 2021 3:00:00 PM CET | info English text... [en] [other]

Other categories: Coronavirus Infection;

Австрийците смениха текстилните защитни маски с предпазни маски за многократна употреба FFP2 (с филтърна мембрана и по-добро прилепване и изолация около носа), които стават задължителни за хората над 14-годишна възраст в транспорта, магазините, в обекти за услуги и лекарските кабинети, предаде Франс прес....

Filter-filtering macs become mandatory in Austria

The Austrians changed the reusable fabric protective masks with FFP2 (filter membrane and better nasal adhesion and isolation), which become mandatory for people over 14 years in transport, shops, service centers and doctor offices, France reported.

More articles...

Current rank
                : 7 
                Previous rank
                : 8

Награда от Гешев получи и прокурор в Апелативна прокуратура-Велико Търново

Articles : 16 | Last update : Jan 25, 2021 5:08:00 PM | Start : Jan 25, 2021 11:58:00 AM | Sources : 14 | Peak : 4 | Current rank : 7

Съветът на Европа иска по-ясни правила за фигурата, която ще разследва главния прокурор External link

Source country actualno Monday, January 25, 2021 5:08:00 PM CET English text... [en] [other]

Кристоф Поарел, ръководител "Човешки права" към Съвета, е изпратил нови писма, свързани с подготвяните промени в българското законодателство за разследване на обвинител №1. Според него в предложенията има положителни неща, но те не са достатъчни и предложеният от ГЕРБ вариант можел да бъде само временен механизъм....

The Council of Europe wants clearer rules on the figure that the chief prosecutor will investigate

Christoph Poparel, the head of Human Rights to the Council, has sent new letters related to the planned changes in Bulgarian legislation to investigate the indictment No. 1. He felt that the proposals had positive things, but they were not enough and the option proposed by GERB could only be a temporary mechanism.

More articles...

Current rank
                : 8 
                Previous rank
                : 6

Moderna: Ваксината ни пази от новите щамове на COVID-19

Articles : 13 | Last update : Jan 25, 2021 5:48:00 PM | Start : Jan 25, 2021 3:04:00 PM | Sources : 13 | Peak : 6 | Current rank : 8

"Модерна": Ваксината ни предпазва от новите щамове на коронавируса External link

Source country trud-BG Monday, January 25, 2021 4:26:00 PM CET | info English text... [en] [other]

Other categories: Coronavirus Infection;

Ваксината на "Модерна" предпазва от новите щамове на COVID-19, които бяха открити във Великобритания и Южна Африка. Това показват проведените изследвания, съобщават от компанията. "АстраЗенека" и "КюрВак" също тестват своите препарати срещу новите, бързо разпространяващи се вариации на вируса....

"Modern": The vaccine protects us from new strains of coruhabit

The 'advanced' vaccine protects against the new COVID-19 strains found in Great Britain and South Africa. This shows the surveys carried out, the company said. The "Astrationneak" and "Kurdistan" are also testing their preparations against the new, rapidly spreading variations of the virus.

More articles...

Current rank
                : 9 
                Previous rank
                : 12

Арестуваните с кокаин за почти 100 млн. лв. в

Articles : 12 | Last update : Jan 25, 2021 5:32:00 PM | Start : Jan 25, 2021 3:43:00 PM | Sources : 11 | Peak : 8 | Current rank : 9

Съдят дилърите от "Студентски град", държали кокаин за 88 млн. лв. External link

Source country news Monday, January 25, 2021 4:35:00 PM CET English text... [en] [other]

При разследването било изяснено, че през февруари 2020 г.задържаният мъж наел ателие в сграда на ул. "Професор Атанас Иширков" в ж.к. "Студентски град". Освен него въпросният имот бил трайно обитаван и от другия обвиняем. При претърсване в шкаф и гардероб било открито голямо количество наркотик, разпределен в 327 пакета....

The dealers from the Student City Court, who had cocaine for BGN 88 million

In the course of the investigation it was clarified that in February 2020 the detained man hired a studio in a building at the "Professor Atanas Ishakov" Str. in the student City complex. In addition to him, the property in question has been permanently occupied by the other defendant. A large amount of drug distributed in 327 packs has been discovered during a search in a cabinet and a wardrobe.

More articles...

Current rank
                : 10 
                Previous rank
                : 10

Разпоредител от аквапарка в Приморско на съд заради смъртта на турист

Articles : 11 | Last update : Jan 25, 2021 5:48:00 PM | Start : Jan 25, 2021 2:50:00 PM | Sources : 11 | Peak : 10 | Current rank : 10

Започна делото за смъртоносния инцидент в аквапарка в Приморско External link

Source country rssnovini Monday, January 25, 2021 3:49:00 PM CET English text... [en] [other]

Окръжна прокуратура – Бургас предаде на съд разпоредител във воден атракцион, разположен в Приморско, който е обвинен за това, че по непредпазливост е причинил смъртта на 18-годишно момче. Инцидентът е от 8 август 2019 г. По време на разследването е установено, че обвиняемият е нарушил Наредбата за.......

The case of the deadly accident in the water park in Primorsko has begun

The Burgas District Prosecutor handed over to a water attraction court in Primorsko, who is accused of being recklessly responsible for the death of a 18-year-old boy. The incident took place on 8 August 2019. The investigation revealed that the accused had breached the... Ordinance

More articles...

Tools

Load latest edition

Monday, January 25, 2021

6:19:00 PM CET

Subscribe
RSS | KML | MAP
EMM for iPadEMM for Android

Languages Collapse menu...Expand menu...

Select top stories in other languages.

ab
ar
az
be
bg
bs
ca
cs
da
de
el
en
eo
es
et
fa
fi
fr
ga
gl
ha
he
hi
hr
hu
hy
id
is
it
ja
ka
km
ko
ku
ky
lb
lo
lt
lv
mk
ml
ms
mt
my
ne
nl
no
os
pap
pl
ps
pt
ro
ru
si
sk
sl
so
sq
sr
sv
sw
ta
th
tr
uk
ur
vi
zh
all
Show additional languagesHide additional languages

Interface:

Legend Collapse menu...Expand menu...

Country Watch

The country most in the news at the moment.

BG

Bulgaria (BG)

News about Bulgaria

News sources from Bulgaria

BG

European Flag

European Commission

Commissioners in the news

European Parliament

Court of Justice

Court of Auditors

Other Links